Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ ưu đãi nào.

Midweek Special (Double/Twin) - with Breakfast

Special winter offer running from 3rd December to 28th December 2023 (Sunday to Thursday only). En-suite twin or double room with breakfast. Valid on new bookings only.

từ £cho tối nay
Chi tiết

Midweek Special (Multi) - with Breakfast

Special winter offer running from 3rd December to 28th December 2023 (Sunday to Thursday only). En-suite multi-occupancy room with breakfast. Valid on new bookings only.

từ £cho tối nay
Chi tiết

Liên Hệ

Địa chỉ

The George Hotel
38 Baxtergate
Whitby
YO21 1BN
United Kingdom

Điện Thoại

(01947) 602565

Email

info@georgehotelwhitby.co.uk

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

(01947) 602565

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách